در این نوشته با جواب صفحه 76 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 76 هدیه پنجم

بررسی

الف) با توجّه به متن درس، چند نمونه از ویژگی های امام هادی علی السّلام را بنویسید.

مهربانی و بخشندگی، کمک به نیازمندان، هوش و استعداد بالا، سادگی و قناعت

ب) دوست دارید کدام یک از این ویژگی ها را شما هم داشته باشید؟

مهربانی و بخشندگی

ایستگاه فکر

مجری اخبار اعلام کرد:

« قهرمان گلستانی، مدال پارا المپیک خود را به زلزله زدگان غرب کشوراهدا کرد.»

به نظر شما این رفتار با کدام یک از داستان های درس ارتباط دارد؟

بخشیدن و تقسیم کردن گوسفندایشان به مردم نیازمند

گفت و گو کنیم

از این نوشته چه برداشتی دارید؟

چه دوران سخت و خفقانی یود!

متوکّل، مرقد امام حسین علیه السّلام، جدّ بزرگ امام هادی علیه السّلام را تخریک کرد؛ عدّه‌ی زیادی از نسل پیامبر و دوستان ایشان را به زندان انداخت؛ به شاعران پول زیادی می داد تا در شعرهای خود به امامان بی احترامی کنند؛ بیت المال مسلمانان را صرف خوش گذرانی خود می کرد و دائماً امام هادی علیه السّلام را مورد آزار و اذیت قرار می داد. ولی امام که نوجوتنی بیش نبود با توکّل به خداوند از تلاش و راهنمایی مردم دست بر نداشت.

ظلم و ستم حکومت متوکّل، سختی کشیدن بسیار امام و صبر و تحمّل بالای ایشان در ترویج اسلام و هدایت مردم

گفت و گو کنیم

این سخن از امام هادی علیه السّلام و داستانی را که در ادامه آمده است، بخوانید.

امام هادی علیه السّلام: به جای اینکه برای عدم موفّقیت‌های گذشته حسرت و اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و اراده‌ی قوی، آن ها را جبران کن.

آیا شما خاطره ای در این باره دارید؟ آن را در کلاس برای دوستانتان تعریف کنید.

دو ماه است برای شرکت در مسابقات علمی مدرسه خود را آماده می کنم. روز مسابقه فرا می رسد. همه‌ی بچّه‌ها آماده و سرحال در سالن مدرسه حاضر می شوند. مسابقات 3 ساعت به طول می انجامد و نزدیک ظهر به پایان می رسد …

روز موعود فرا می رسد. قرار است افراد برتر معرّفی شوند. نام افراد اوّل تا سوم خوانده می شود؛ امّا …

خدایا! چرا من انتخاب نشدم؟

با ناراحتی در گوشه‌ی حیاط نشستم و به فکر فرو رفتم؛ با خود فکر کردم………….و به این نتیجه رسیدم که باید

این قضیه را فراموش کنم و برای آینده و موفّق شدن در مسابقات آتی تلاشم را بیشتر کنم………….