در این نوشته با جواب صفحه 77 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 77 علوم دوم

گفت و گو کنید

1- شما اکنون چند سال دارید؟

8 سال

2- کدام دوره های زندگی را پشت سر گذاشته اید؟

جنینی(شکم مادر)، نوزادی، خردسالی

3- در طول زندگی خود چه دوره های دیگری خواهید گذراند؟

نوجوانی، جوانی، میان‌سالی، سالمندی

4- اکنون چه کارهایی را می توانید انجام دهید که در دوره ی نوزادی نمی توانستید؟

حرف زدن، خواندن، نوشتن، دویدن و …

کار در منزل

چند عکس خود تا هشت سالگی را جمع آوری کنید.

با پدر و مادرتان درباره ی دوران نوزادی و کودکی گفت و گو کنید و به کمک آن ها جدول زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 77 علوم دوم

برچسب شده در: