جواب صفحه ۷۸ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۸ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۸ آزمایشگاه دهم

۱) هیدروکلریک اسید و استیک اسید در این آزمایش چه کاربردی دارد؟

کلریدریک اسید باعث نرم شدن بافت گیاهی و تجزیه ی رشته های سلولزی دیواره می شود.

۲)  آیا فام تن ها را در یاخته ها مشاهده کردید؟

اسید استیک به عنوان تثبیت کننده به کار می رود

۳) تصویری از آنچه زیر میکروسکوپ مشاهده کردید، رسم کنید.

بستگی به مرحله ای از تقسیم دارد که مشاهده می کنیم. در برخی از مراحل قابل مشاهده است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه