در این نوشته با جواب صفحه 79 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 79 علوم دوم

در هر گروه قد و وزن هم کلاسی هایتان را به کمک معلم اندازه بگیرید و عدد هارا در جدولی مانند رو به رو بنویسید.

جواب صفحه 79 علوم دوم

چه کسانی برای بزرگ شدن شما تلاش کرده اند؟ برای قدردانی از ایشان چه کارهایی انجام می دهید؟

پدر و مادر برای بزرگ شدن ما بسیار تلاش کرده‌اند. سعی می‌کنیم برای قدردانی از ایشان مواظب سلامتی خود باشیم، خوب درس بخوانیم و از آنها بخاطر زحمات‌شان تشکر کنیم

برچسب شده در: