جواب صفحه ۸ ریاضی هشتم ⭐️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۸ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸ ریاضی هشتم

فعاّلیت

۱- روی محور روبه‌رو فاصلهٔ بین عددهای ١ و ٢ را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. نقطهٔ مشخص شده چه عددی را نشان می‌دهد؟

image 233

۲- اگر فاصلهٔ عددهای ١ و ٢ را به ٣ قسمت مساوی تقسیم کنیم، نقطه‌های مشخص شده چه عددهایی را نشان می‌دهند؟

جواب صفحه 8 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۸ ریاضی هشتم

۳- در شکل زیر، فاصلهٔ بین دو عدد ١ و ٢ را به ١٠ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم اما آن را بزرگ‌تر رسم کرده‌ایم تا شما نقطه‌ها را بهتر ببینید. اکنون مانند نمونه مشخص کنید که هر نقطه چه عددی را نشان می‌دهد.

image 235

در تساوی زیر، عدد اعشاری ۱/۲ را به صورت کسری نوشته‌ایم. شما هم در محور بالا را به صورت کسری نوشته‌ایم. شما هم در محور بالا عددهای اعشاری را به صورت کسری نشان دهید.

۴- چگونه می‌توانیم بین دو عدد ١ و ٢، تعداد بیشتری عدد کسری بنویسیم؟ توضیح دهید.
می‌توان بین آنها را به ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ یا بیشتر قسمت مساوی تقسیم کرد.

۵- آیا می‌توانیم بگوییم بین دو عدد ١ و ٢ کسرهای بی شماری وجود دارد؟ بله

آیا همین نتیجه را می‌توان برای عددهای ١- و ٢- نیز تکرار کرد؟ بله

بین هر دو عدد صحیح چند عدد کسری هست؟ بیشمار

کار در کلاس

با توجه به محورهای روبه رو و تقسیم شدن فاصلهٔ بین دو عدد ٠ و ١- کسرهای مختلفی بین این دو عدد بنویسید.

image 236

توضیح دهید چگونه بین هر دو عدد کسری هم می‌توانیم کسرهای بی شماری پیدا کنیم.
می‌توان بین آنها را به ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ یا بیشتر قسمت مساوی تقسیم کرد.

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های گویا

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه