در این نوشته با جواب صفحه 8 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 8 علوم هشتم

گفت‌وگو کنید

در هر یک از تصویر‌های زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می‌کند.

جواب صفحه 8 علوم هشتم
جواب صفحه 8 علوم هشتم

کمباین یا خرمن کوب: نوعی صاف کردن، اجزاء سبک مثل کاه را از دانه جدا می کند بر اساس سبکی و سنگینی و اندازه ذرات 


قیف جدا کننده یا دکانتور: برای جدا سازی دو مخلوط مایع مخلوط نشدنی مثل آب و روغن – و آب و نفت که دو لایه ی جدا از هم ایجاد می کنند. نام روش سرریز کردن 


کاغذ صافی : دارای سوراخ های ریزی است که مواد جامد در مایع را بر اساس اندازه از هم جدا می کند مانند جدا سازی گوگرد از اب – گل وشن از اب 

گفت‌وگو کنید

در شکل‌های زیر برخی از دستگاه‌هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می‌شود، نشان داده شده است. دربارۀ کاربردهای آنها در کلاس گفت‌وگو کنید.

image 9
جواب صفحه 8 علوم هشتم

دستگاه تصفیه آب دارای: 1- فیلتر تصفیه ذرات شن و ماسه، گل‌ولای و لجن و زنگ لوله  2- قسمت جذب گاز کلر و حذف رنگ و بوی نامطبوع  3- اضافه کردن یون‌های مفید به آب و تنظیم PH آب 4- ضد عفونی کردن آب با لامپ U.V (فرابنفش)


دستگاه تقطیر: 1- تولید آب مقطر  2- تقطیر جز به جز نفت خام  3- تهیه اسانس و عرق‌های گیاهی   4- جداسازی مایعات با نقطه جوش متفاوت   5- تهیه گلاب  6- تهیه آب شیرین از دریا


دستگاه دیالیز: این دستگاه در افرادی که نارسایی کلیه دارند به عنوان جانشین کلیه استفاده می‌شود و مواد سمی مانند اوره و آمونیاک را از خون تصفیه می‌کند.

فکر کنید

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.
این آزمایش شامل مراحل زیر می‌باشد:
مخلوط ماسه و نمک ← حل کردن در آب ← صاف کردن به وسیله صافی:

1- روی کاغذ صافی (ماسه و ناخالصی) 2- مایع عبور کرده از صافی تبخیر (1- آب 2- نمک)

برچسب شده در: