جواب صفحه 8 فیزیک دهم


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 8 فیزیک دهم

در این نوشته با جواب صفحه 8 فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 8 فیزیک دهم

اگر مطابق شکل روبه رو، یکای طول را به صورت فاصلهٔ نوک بینی تا نوک انگشتان دست کشیده شده بگیریم، چه مزایا و چه معایبی دارد؟


یکی از مزیت‌های این استاندارد برای یکای طول، در دسترس بودن آن است در حالی که تغییرپذیری آن بین اشخاص مختلف، یک از معایب آن است.

image 104
جواب صفحه 8 فیزیک دهم

الف) یکای نجومی برابر میانگین فاصلهٔ زمین تا خورشید است (  )فاصلهٔ زمین (منظومهٔ شمسی) تا نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید، بر حسب یکای نجومی چقدر است؟

الف) توجه کنید که چه بگوییم فاصلهٔ زمین و چه بگوییم فاصلهٔ منظومهٔ شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره بعد از خورشید، تفاوتی با هم ندارند (به دلیل فاصلهٔ بسیار بسیار زیاد نزدیک‌ترین ستاره نسبت به ابعاد منظومهٔ شمسی). به این ترتیب فاصلهٔ زمین تا نزدیک‌ترین ستاره بعد از خورشید برحسب یکای نجومی برابر است با:

جواب صفحه 8 فیزیک دهم

ب) مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید یک سال نوری می‌نامند و آن را با نماد ly نمایش می‌دهند. اختروش‌ها 4 دورترین اجرام شناخته شده از منظومهٔ شمسی هستند و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهدهٔ کیهان قرار دارند. فاصلهٔ اختروش‌ها از منظومهٔ شمس … براورد شده است

جواب صفحه 8 فیزیک دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه