جواب صفحه ۸۰ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۰ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۰ آزمایشگاه دهم

۱) در گستره خونی سطح تیغه چند نوع یاخته مشاهده می شود؟

گویچه های قرمز و سفید پس از رنگ آمیزی دیده می شوند.

۲)  مهمترین تفاوت یاخته های مشاهده شده از نظر ویژگی های ظاهری چیست؟

وجود یا عدم وجود هسته در سلول

۳) کدام یک از یاخته هایی که مشاهده کردید، گویچه سفید است؟ چگونه تشخیص دادید؟

یاخته های دارای هسته . هسته این سلول ها به رنگ بنفش قابل مشاهده است

۴) کدام یاخته های خونی را در گستره خونی ندیدید؟ چرا؟

به طور معمول پلاکت ها به دلیل آن که قطعاتی از یاخته هستند. به راحتی مشاهده نمی شوند

۵) آیا ویژگی های ظاهری همه یاخته های هسته داری که در نمونه مشاهده کردید، مشابه است؟

خیر- شکل هسته و تراکم سیتوپلاسم در سلول های هسته دار (گویچه های سفید) متفاوت است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه