در این نوشته با جواب صفحه 80 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 تفکر و سبک زندگی هفتم

فیلم کوتاه سبک های رفتاری را مشاهده کنید، سپس موقعیت های زیر را بخوانید و ارزیابی خود را درباره سبک رفتاری هریک از افراد زیر بیان کنید.

موقعیت 1: فیلم کوتاه سبک های رفتاری را مشاهده کنید، سپس موقعیت های زیر را بخوانید و ارزیابی خود را درباره سبک رفتاری هریک از افراد زیر بیان کنید.

ارزیابی رفتار فرهاد از نظر من  …

موقعیت 2: سارا با مادرش برای خرید لباس به خیابان رفته است. بلوز جالبی توجه او را به خود جلب می کند. از مادر خود تقاضا می کند اگر صلاح می داند، این بلوز را برای او بخرد.

ارزیابی رفتار سارا  …

موقعیت 3: مهشید یک کتاب کمک درسی خریده است. دوست او سودابه با دیدن کتاب، از وی می خواهد که این کتاب را چند روز در اختیار او قرار دهد .

ارزیابی رفتار سودابه  …

موقعیت 4: خانواده ی تازه ای، همسایه خانواده سحر شده اند. دختر این خانواده هم سن و سال سحر است و اتفاقاً در مدرسه ای که سحر درس می خواند، خانواده اش او را ثبت نام کرده است.

ارزیابی رفتار سحر و فاطمه  …

موقعیت 5: چنگیز همکلاسی خود حمید را مسخره میکند. او اخلاق تندی دارد. معلوم نیست که چرا هر روز، این رفتار خود را ادامه می دهد. حمید حرفی نمی زند؛ زیرا میترسد که دعوایی اتفاق بیفتد، او نمی داند با این مشکل چگونه برخورد کند.

ارزیابی رفتار حمید و راه حل شما برای حل این مشکل …

موقعیت 6: تیمور بچه ی بی ادبی است. کارهایش عجیب و غریب است. هر کسی با او دوست می شود، حتماً برایش مشکلی به وجود می آید. با انسان های خوبی هم رفت و آمد نمی کند.

ارزیابی رفتار کامران  …

1- سبک رفتاری او سلطه جویانه (زورگو) و خشن است .

2- منطقی یا انسانی است

3- سبک رفتاری او سلطه جویانه (زورگو) است .

4- رفتار آنها نشان میدمد که روابط اجتماعی بالایی دارند. و رفتار آنها منطقی است.

5- حمید ترسو است و سبک رفتاری اش منفعلانه است. او باید بر ترس خودش قلبه کند .

6- سبک رفتاری او عاقلانه و منطقی است و مودبانه و جسورانه است و توانایی نه گفتن را دارد.

درباره فواید برقراری ارتباط با خداوند بحث کنید و نمونه هایی از این فواید را بر روی تابلوی کلاس بنویسید.

انسان موجودی کنجکاو و جستجو گر است و برای شناخت و موفقیت بیشتر به ارتباط با پیرامون خود نیازمند است و این پیرامون دیگران و خود انسان را شامل می شود و انسان های توانمند و برجسته که خود را خوب می شناسند به قدرت برتری پی میبرند که خداوند تمام دارد در در تلاش برای ارتباط برقرار کردن با این قدرت عظیم هستند تا شناخت بهتری نسبت به محیط خود بیابند و به آرامش درونی برسند این تلاش ها در فطرت همه انسان ها موجود است انسان با تفکر و تعقل گفت و گو و با حواس خود و پیرامون خود ارتباط برقرار می کند و فطرت همه انسان ها موجود است انسان با تفکر و تعقل گفتگو و با حواس خود و پیرامون خود ارتباط برقرار می کند و ارتباط با خداوند از طریق نماز، وحی و کسب شایستگی هایی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است  برقرار می گردد.