در این نوشته با جواب صفحه 80 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 علوم دوم

علم زندگی

مصطفی و پدرش به مطب دندان پزشکی رفته اند. دندان پزشک پس از معاینه ی دندان های مصطفی به او گفت: دندان هایی که افتاده اند، شیری هستند و کم کم دندان های همیشگی جای آن ها را می گیرند. دندان پزشک از مصطفی پرسید: برای مراقبت از دندان هایت چه کارهایی انجام می دهی؟

بعد از هر وعده غذایی مسواک می‌زنم، از نخ دندان استفاده می‌کنم. هر 6 ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه می‌کنم و چیزهای سفت و محکم را با دندان نخواهم شکست.

گفت و گو کنید

چگونه از دندان های شیری مراقبت می کنید تا دندان های همیشگی درست دربیایند و خوب رشد کنند؟

برای مراقبت از دندان‌ها باید بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنیم، از نخ دندان استفاده کنیم، از شکستن چیزهای سفت با دندان خودداری کنیم و هر شش ماه به دندانپزشک مراجعه کنیم.

مشاهده کنید

دندان های خود را به دقت در آینه مشاهده کنید. چند دندان شیریی شما افتاده است؟ چند دندان همیشگی شما درآمده است؟

از 28 دندان من سه دندان شیری‌ام افتاده است و 5 دندان همیشگی من نیز در‌آمده است(این یک پاسخ پیشنهادی است و ممکن است برای هر فردی تعداد دندان شیری و همیشگی‌اش فرق داشته باشد).

برچسب شده در: