در این نوشته با جواب صفحه 81 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 هدیه چهارم

تدبر کنیم

لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلاً

(فرد گناهکار در روز قیامت می گوید) ای کاش فلانی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم.

                                                                                        سوره ی فرقان، آیه 28

این آیه را بخوانید و درباره ی پیام آن با دوستانتان گفت وگو کنید.

این آیه همانند درس بر این موضوع تاکید دارد که دوست تاثیر به سزای بر اعمال و رفتار ما دارد و انسان گناهکار در واقع دارای دوستانی بوده است که آن گناه را انجام می دادند.

با خانواده

فردی که نمی شناسید در فضای مجازی به شما پیام دوستی داده است.

الف) آیا به او اعتماد می کنید؟ چرا؟

خیر؛ زیرا او را نمی شناسیم.

ب) آیا فوراً پاسخ او را می دهید؟ چرا؟

خیر؛ چرا که از قصد و نیت او آگاه نیستیم و او را هم نمی شناسیم.

برچسب شده در: