در این نوشته با جواب صفحه 82 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 ریاضی دوم

آموزگار با یک خط‌کش 20 سانتی متری اندازه‌ی یک خط را که روی تخته کشیده شده بود، به‌صورت زیر اندازه گرفت و گفت طول این خط 13 سانتی متر است.

image 148

1- برای اندازه‌گیری به چه نکاتی باید توجّه کرد؟

صفر دقیقا اول خط باشد. و خط‌کش را دقیق بر روی خط بگذاریم.

2- حالا شما اندازه‌ی خط‌های زیر را با خط‌کش بگیرید و کنار هر کدام بنویسید.

جواب صفحه 82 ریاضی دوم

یک ساعت را که روی طلق شفاف رسم شده است، روی گوشه‌ی یک مستطیل گذاشته‌ایم. عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه بچرخد تا روی ضلع دیگر مستطیل قرار بگیرد؟

image 150

برچسب شده در: