در این نوشته با جواب صفحه 82 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 ریاضی دوم

1- زینب دفتر خود را روی کتاب ریاضی گذاشته بود. اندازه‌ی طول کتاب ریاضی او بیشتر است یا دفتر؟ چرا؟

image 145

کتاب ریاضی. چون طول کتاب بیشتر است.

2- زینب برای مقایسه‌ی مدادهای قرمز و سبز خود آن‌ها را روی میز گذاشت. با توجّه به شکل بگویید، کدام مداد بلندتر است؟ چرا؟

image 146

مداد سبز. چون طول مداد سبز بیشتر است.

3- زینب در این فکر است که میز زیبایی را که در مغازه دیده بود، در گوشه‌ی اتاقش جا می‌شود یا نه؟
به نظر شما زینب چگونه می‌تواند قبل از خریدن میز مطمئن شود که اندازه‌ی آن برای اتاقش مناسب است یا نه؟

شکل سمت چپ را در قسمت سمت راست با خط کش رسم کنید.

جواب صفحه 82 ریاضی دوم

برچسب شده در: