در این نوشته با جواب صفحه 82 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه 82 علوم نهم

در علوم هشتم با سنگ‌های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ‌ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده‌اند؟


سنگ‌های تبخیری: آب و هوای گرم و خشک، سنگ‌های تبخیری معمولاً به نواحی خشک با عرض جغرافیایی پایین، جائی که درجه حرارت خیلی بالا، رطوبت نسبی پایین و تبخیر خیلی بیشتر از بارندگی است، محدود می‌شوند. تا آب تبخیر شده و مواد محلول در آن به شکل بلور جدا شوند.


معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده‌اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی‌اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟

معادن سنگ نمک و سنگ گچ: آب و هوای گرم و خشک، سنگ نمک و سنگ گچ خود نوعی سنگ تبخیری هستند. این سنگ‌ها معرف آب و هوای خشک منطقه در زمان تشکیل سنگ می‌باشند. دریای محل تشکیل چنین سنگ‌ها، دریاهای بسته با تبخیر فراوان بودند.

جواب گفت و گو کنید صفحه 82 علوم نهم

امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می کنند؟

به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته است؟

درباره این موضوع با یکدیگر گفت و گو کنید.

قسمت اول: مرجان ها در آب های گرم و کم عمق و در دمای 87 تا 57 درجه سانتی گراد زندگی می کنند مانند جزیره کیش، قشم و خلیج فارس

قسمت دوم) نشان دهندۀ این است که قبلاً در این منطقه دریای گرم و کم عمق بوده است و بر اثر فعالیت های کوه زایی منطقه از آب خارج شده است.

برچسب شده در: