در این نوشته با جواب صفحه 83 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 علوم هشتم

فکر کنید

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید. آزمایش را انجام دهید.

در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته،بعد آن را از کاغذ صافی عبور میدهیم؛ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند.اگر آب نمک را حرارت دهیم اب بخار شده ونمک در ته آن باقی می ماند.

 نکته: ماده ی خالص از یک نوع اتم یا مولکول ساخته شده اند ولی مخلوط ها از دو یا چند مولکول ساخته شده اند که می توان به روش های مختلفی آنها را از هم جدا کرد.

اطلاعات جمع آوری کنید

برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله ای به نام برق گیر استفاده می کنند. درباره برق گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

برق گیر از جنس مس با ضخامت زیاد است که در بالای ساختمان نصب می شود تا در اثر صاعقه بار الکتریکی زیاد را به زمین منتقل کند و این برق وارد ساختمان نشود و وسایل برقی اسیب نبینند.

برچسب شده در: