در این نوشته با جواب صفحه 83 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 هدیه پنجم

کامل کنید

اگر من به زیارت امام هادی علیه السّلام و امام حسن عسگری علیه السّلام در سامرا بروم …………..برای مظلومیت این دو بزرگوار گریه کرده و برای همه مسلمانان به خصوص شیعیان، آرزوی عاقبت به خبری می کنم…………. .

به نظر من چیزی که باعث می شد امام حسن عسگری علیه السّلام در زندان‌های تنگ و تاریک امیدوار باشد این بود که …………..ایشان ایمان بسیار بالایی داشتند و در همه لحظات زندگی بر خدا توکبل می کردند و از خدا کمک می خواستند………….

ایستگاه فکر

الف) با توجّه به داستان های درس ، چند نمونه از ویژگی های امام حسن عسکری علیه السّلام را بنویسید.

صبر و استقامت،     

خوش اخلاق و مهربان

ایمان بسیار به خدا،

مظلومیت بسیار

ب) دوست داری کدام یک از این رفتارها را بیشتر در خودت ایجاد کنی؟

خوش اخلاقی و مهربانی