آپدیت

جواب صفحه 83 هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 83 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 هویت اجتماعی دوازدهم

1- مفاهیم اساسی

جمهوری اسلامی، قدرت اجتماعی، مقبولیت، مشروعیت، نظام‌های سیاسی، لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی

2- خلاصه کنید

– عدالت، استقلال، آزادی، عمران و آبادانی و تأمین اجتماعی از جمله ارزش‌های جمهوری اسلامی هستند.

از دیدگاه فارابی می‌توان نظام‌های سیاسی را از منظر دین‌مداری و دنیا‌مداری نیز دسته‌بندی کرد.

– ادعای لیبرال دموکراسی این است که با خواست و ارادهٔ اکثریت مردم سازمان می‌یابد.

3- آنچه از این درس آموختیم

حکومت بر مردم می‌تواند با رضایت آنان یا نارضایتی بنا شود. برخی از حکومت‌ها مقبولیت دارند اما برخی جنبهٔ الهی دارند و دارای مشروعیت می‌باشند.

نظام‌های سیاسی بر مبنای تعداد افراد تصمیم گیرنده و روش تصمیم گیری قابل تقسیم‌بندی است.
حکومت لیبرال دموکراسی، بر مبنای آزادی مادی و این دنیایی بنا شده است.

حکومت جمهوری اسلامی، بر مبنای آرای مردم ولی بر اساس قوانین الهی اداره می‌شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه