جواب صفحه ۸۴ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۴ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۴ آزمایشگاه دهم

۱)  نیروی بین مولکول های آب و سیلیس SiO2 موجود در شیشه قوی تر است یا نیروی بین مولکول های استون و سیلیس؟

با توجه به میزان بالا رفتن هر حلال در لوله مویین می توان نتیجه گرفت: نیروی بین مولکول های آب – شیشه از استون – سیلیس بیش تر است.

۲) میزان بالا رفتن مایع در لوله مویین، با کشش سطحی مایع رابطه مستقیم دارد. کشش سطحی آب، گلیسیرین و استون را مقایسه کنید.

کشش سطحی آب بیش تر از گلیسیرین و در گلیسیرین بیش تر از استون است.

٣) میزان بالا رفتن در لوله مویین آب (گلیسیرین) استون است. ترتیب میزان بالا رفتن در لوله موئین به صورت آب بزرگتر از گلیسیرین بزرگتر از استون است.با توجه به این، چه عواملی بر کشش سطحی مایع اثر داشته و باعث ایجاد خطا درنتیجه این آزمایش می شود؟

۱- اثر ساختارهای یونی بر کشش سطحی

کشش سطحی آب در صفر درجه سانتیگراد برابر با dyn/cm 75/64 است درحالیکه کشش سطحی برای یک محلول 6M نمک طعام برابر dyn/cm 82/55 است، زیرا کشش سطحی در واقع نتیجهٔ نیروهای واندروالسی میان مولکولی است و هر چه این نیروها قویتر باشند، کشش سطحی نیز بیشتر می‌شود. افزایش ذره‌ای قطبی و یونی مانند سدیم کلرید به آب مایه آن می‌شود که جاذبهٔ میان ذرات بیشتر شود، زیرا جاذبهٔ میان ذرات یونی و مولکولهای آب قویتر از جاذبهٔ میان مولکولهای آب به تنهایی است، بنابراین کشش سطحی در این محلول‌های بیشتر از کشش سطحی آب خالص است

۲- اثر ساختارهای مولکولی بر کشش سطحی

ساختارهای مولکولی باعث از میان رفتن ویژگی کشش سطحی مایعات می‌شوند، مانند مواد شوینده که با شکستن کشش سطحی آب مایه رفتن مواد پاک‌کننده و آب به درون پارچه شده و پارچه را تمیز می‌کنند البته شکسته شدن کش سطحی مایعات تنها تا نقطه بحرانی (CMC) صورت می‌گیرد و پس از آن کشش سطحی ثابت می‌ماند بنابراین بکاگیری از غلظت‌های بالای ساختارهای مولکولی مانند مواد شوینده مایه شکسته شدن بیشتر کشش سطحی نمی‌شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه