در این نوشته با جواب صفحه 85 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 85 هدیه چهارم

حضرت مهدی – عَجَّلَ الله فَرَجَه – با خود چه هدیه هایی می آورد؟

image 42

هریک از این هدیه ها، چطور باعث خوشحالی همه مردم جهان می شود؟

1- دانش، دوستی، عدالت، آرامش، صلح

2- علم و دانش باعث پیشرفت هر چه سریع تر و بیشتر همه مردم جهان می شود و زندگی ها آسان تر می شود.

3- دوستی و مهربانی بین مردم بیشتر می شود و دیگر نشانه ای بدی و زشتی در دنیا دیده نمی شود.

4- عدالت تمام دنیا را دربرمی گیرد و دیگر حق کسی ضایع نمی شود.

5- آرامش زندگی مردم را پر می کند و اثری از ظلم و ستم دیده نمی شود.

6- در تمام دنیا صلح برقرار شده و خبری از جنگ و خونریزی و کشتار نخواهد بود.

بررسی کنید

عبارت های زیر را کامل کنید.

وقتی امام زمان عَجَّلَ الله فرَجَه  ظهور کند …

مردم با یکدیگر مهربان می شوند و درصلح و دوستی با هم زندگی می کنند.

دنیا سرشار از عدالت و شادی می شود.

بدی ها از بین می روند و جای خود را به خوبی ها می دهند.

برچسب شده در: