در این نوشته با جواب صفحه 86 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 علوم دوم

آزمایش کنید

وسایل لازم: یک بشقاب، یک لیوان و مقداری آجیل

1- یک عدد بادام را انتخاب و شکل آن را با دقت مشاهده کنید.

2- بادام را در بشقاب و لیوان بگذارید و شکل آن را دوباره مشاهده کنید.

– آیا شکل بادام در لیوان و بشقاب تغییری کرد؟

– خیر، شکل بادام در لیوان و بشقاب تغییری نکرد.

– وقتی آجیل را داخل ظرف های متفاوت می ریزید، آیا شکل دانه های آن تغییر می کند؟

– خیر، آجیل‌ها شکل قبلی خود را حفظ کرده‌اند.

چیزهایی که شکل معینی دارند ، جامد نامیده می شوند.

ایستگاه فکر

آیا گردو، کشمش و پسته موادّ جامد هستند؟ به چه دلیل؟

بله، چون در هر ظرفی ریخته شوند شکل اصلی خود را از دست نمی‌دهند و شکل معینی دارند.

کنجد و شکر چطور؟

بله، کنجد و شکر نیز جامد هستند.

برچسب شده در: