در این نوشته با جواب صفحه 86 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 علوم چهارم

وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پر کردید، اول کدام کار را انجام دادید؛ دم یا بازدم؟

دم

درون بینی هر یک از ما، تعداد زیادی مو وجود دارد. درباره ی فایده ی این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

وظیفه اصلی موهای بینی پالایش مواد اضافی هوایی است که تنفس می‌کنیم.

موهای بینی همانند فیلتر عمل می‌کنند. آنها ذرات گردوغبار، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد سمی را به دام می‌اندازند تا ما در بازدم یا عطسه آنها را بیرون بدهیم.

موی بینی نخستین خط دفاعی بینی دربرابر عوامل نامطلوب خارجی است. پشت آنها مژک ها قرار دارند، رشته های مویین بسیار کوچکی که مدام به عقب و جلو حرکت می‌کنند.

برچسب شده در: