در این نوشته با جواب صفحه 86 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 هدیه چهارم

تدبر کنیم

جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقًا

حق می آید و باطل نابود می شود؛ بدون تردید، باطل نابودشدنی است. سوره اِسراء، آیه 81

به نظر شما میان درس و مفهوم این آیه چه ارتباطی وجود دارد؟

منظور از حق، امام زمان هستند که با ظهورشون دنیا را از عدالت پر کرده و بدی ها را نابود می کنند.

دعا کنیم

برای زیباتر شدن جهان چه آرزوهایی دارید؟ آنها را در چند سطر بنویسید.

آرزو دارم در دنیا هیچ کودکی گرسنه نباشد.

آرزو می کنم در دنیا هیچ پدر و مادری به خاطر فقر شرمنده نباشند.

آرزو می کنم در دنیا هیچ جنگی نباشد.

آرزو می کنم هیچ فردی مورد ظلم واقع نشود.

آرزو می کنم هیچ کسی در جنگ کشته نشود.

برای رسیدن به این آرزوها چه دعایی می کنید؟

خدایا تمام ظالمان دنیا را به راه راست هدایت کن.

خدایا تمام گرسنگان جهان را سیر کن.

خدایا دنیا را پر از عدالت کن.

خدایا همه کودکان را شاد کن.

برچسب شده در: