جواب صفحه ۸۶ و ۸۷ فارسی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۶ و ۸۷ فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۶ و ۸۷ فارسی پنجم

درست و نادرست

۱ به گفته‌ی خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.

نادرست

۲ سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.

درست

۳ خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه‌ای در شهر ری بسازد.

نادرست

درک مطلب

۱ منظور از جمله‌ی زیر چیست؟

«جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.»

به این معنی است که جامعه برای محافظت خود در برابر مشکلات از قبیل دشمنان، فقر مالی، جهالت و ناآگاهی و … و همچنین برای رشد، پیشرفت و شکوفایی خود به این سه چیز نیازمند است.

۲ نسخه برداری و جمع آوری کتاب ها توسط خواجه نصیر چه اهمیتی داشت؟

مغولان در هنگام حماله تمام کتاب ها و کتابخانه ها را آتش می زدند. این کار خواجه نصیر توسی باعث شد بسیاری ازآثار از بین نروند

۳ خواجه نظام الملک توسی و خواجه نصیر توسی برای پیشبرد علم چه فعالیت هایی انجام دادند؟

تاسیس رصدخانه، کتابخانه و مدرسه، تربیت دانشمندان و کمک به علم و فرهنگ جامعه و نفوذ در حکومت

۴ به گفته ی خواجه نصیر، «اگر بتوانیم حوادث را پیشبینی کنیم هرگز به وحشت نمیافتیم.« آیا با این جمله موافقید؟ چرا؟

بله زیرا اگر ما حوادث را پیش بینی کنیم میتوانیم قبل از وقوع آنها برایشان چاره ای بیاندیشیم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه