در این نوشته با جواب صفحه 87 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 87 ریاضی هشتم

1- علی با قسمتی از دایره‌ای به شعاع 10 سانتی متر، مخروطی به قطر قاعدهٔ 12 سانتی متر ساخته است. ارتفاع این مخروط چقدر است؟

image 197

2- معلم ریاضی از دانش آموزان خواست پاره خطی به طول 10√ سانتی‌متر رسم کنند.
در اینجا پاسخ سه دانش آموز آمده است. راه حل هر کدام را توضیح دهید و دربارهٔ ویژگی‌های آنها گفت وگو کنید. کدام دانش آموز از روش هندسی و کدام یک از روش حسابی استفاده کرده است؟

زهرا:روش هندسی (حلزونی)- روش طولانی ولی ساده و وقت گیر

سینا: روش هندسی- خلاقیت ولی سخت

مهسا:روش حسابی – ساده ولی به صورت تقریبی است و از رقم های بعد از صدم صرف نظر شده است

تمرین

1- محیط مثلث ABC را حساب کنید.


محیط مثلث یعنی مجموع 3 ضلع مثلث

image 198

2- کدام مثلث قائم‌الزاویه است؟

ضلع بزرگ‌تر را وتر در نظر می‌گیریم.

image 199

3- شکل رو به رو نمایی از یک توقفگاه طبقاتی را نشان می‌دهد. طول مسیری که هر طبقه را به طبقهٔ بعدی می‌رساند، چقدر است؟

جواب صفحه 87 ریاضی هشتم

برچسب شده در: