در این نوشته با جواب صفحه 87 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 87 ریاضی چهارم

1- دانش آموزان ساعت 11:10 به مسجد رسیدند و ساعت 12:20 از آنجا خارج شدند. آنها چند دقیقه در مسجد بوده‌اند ؟ یعنی چند ساعت و چند دقیقه؟

جواب صفحه 87 ریاضی چهارم

2- از ساعت 3:30 تا 4:10 چند دقیقه فاصله است؟ راه حلّ خود را توضیح دهید.

جواب صفحه 87 ریاضی چهارم
جواب صفحه 87 ریاضی چهارم

3- دانش آموزان یک ساعت و 40 دقیقه در پارک و یک ساعت و 10 دقیقه در مسجد بودند. آنها در مجموع چند ساعت و چند دقیقه در این دو مکان بوده‌اند؟

دقیقه 10+40=50
ساعت 1+1=2
پس 2 ساعت و 50 دقیقه

یعنی چند دقیقه؟ 170


توضیح دهید چگونه تعداد دقیقه‌ها را پیدا کردید.

دقیقه 2×60=120
120+50=170

فعالیت

1- کدام کارهای زیر کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد؟ با علامت × مشخّص کنید.


– حرکت یک موشک کاغذی در آسمان ×
– حمّام کردن
– خوردن غذا
– خوردن یک استکان آب ×
– رفتن از خانه به مدرسه
– افتادن یک سیب از درخت ×

2- چهار دانش آموز یک موشک کاغذی درست کرده‌اند. در مسابقه‌ی آنها کسی برنده است که موشک او مدّت زمان بیشتری در آسمان باشد. آنها چگونه می‌توانند مدّت زمان پرواز موشک‌های خود را اندازه گیری و مقایسه کنند؟


در کلاس در این باره گفت‌وگو کنید. با کمک یک زمان سنج

ثانیه یکی از واحدهای اندازه گیری زمان است و از آن برای اندازه گیری زمان‌های کمتر از یک دقیقه استفاده می‌شود. هر یک دقیقه 60 ثانیه است.
در بعضی از ساعت‌های عقربه‌ای، یک عقربه‌ی نازک، ثانیه را نشان می‌دهد.
در ساعت‌های بدون عقربه هم عدد سمت راست، ثانیه را نشان می‌دهد.

image 169

برای اندازه گیری زمان‌های کوتاه، از زمان سنج استفاده می‌ کنند. هریک از زمان‌سنج‌های زیر چند ثانیه را نشان می‌دهند؟


32 ثانیه

image 171

47 ثانیه

image 170

20 ثانیه

image 172
جواب صفحه 87 ریاضی چهارم