جواب صفحه ۸۸ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۸ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۸ آزمایشگاه دهم

۱) به چه علت مصرف مرکبات مانند لیمو ترش، به منظور درمان و پیشگیری از بسیاری بیماری ها توصیه می شود؟ به نظر شما آب لیموترش موجود در فروشگاه های موادغذایی این ویژگی را دارد؟ با انجام آزمایش این امر را اثبات کنید.

زیرا این مواد مقدار زیادی ویتامین C دارند و این ویتامین یک آنتی اکسیدان بسیار مناسب برای بدن می
باشد. خیر با توجه به نتیجه آزمایش انجام شده، این لیمو ترش ها حاوی ویتامین C نمی باشند.

۲)  اندازه گیری دقیق ویتامین  Cموجود در موادغذایی و داروها به روش های مختلفی انجام می شود. در این مورد پژوهش کنید و نتیجه تحقیق خود را به کلاس گزارش دهید.

اندازه گیری کمی ویتامین C در آزمایشگاه صنایع غذایی به صورت زیر انجام می گیرد:

۲۰۰ میلی گرم از آسکوربیک اسید را به حجم ۱۰۰ میلی لیتر می رسانند. ۱ میلی لیتر از این محلول و ۱۰ میلی لیتر متافسفریک اسید و ۱۰ میلی لیتر استیک اسید را در بالن حجمی ۱۰۰ میلی لیتری ریخته و به حجم می رسانند. 5 میلی لیتر از محلول را برداشته و در یک ارلن حجمی می ریزند.

این محلول را با محلول رنگی ۶، دی کلرو فنل ایندوفنل تیتر می کنند، نقطه پایان برای این تیتراسیون صورتی رنگ است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه