در این نوشته اب جواب صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم

جواب عکس و مکث صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم

جواب صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم
جواب صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم

از این تصویر می فهمیم که رسانه مانند آفتاب پرست عمل می کند و مدام رنگ عوض می کند. در تلویزیون مدیران متناسب با منافع سیاسی و اقتصادی که دارند، ناظر افکار عمومی هستند. و به موقع برای ساختن و شکل دادن و شکار مغز عموم مردم از هر شیوه و ابزار و رنگی که داشته باشند، استفاده می کنند. تا آن چیزی که خودشان می خواهد را در ذهن مخاطب ایجاد کند.

جواب فعالیت در خانه صفحه 88 تفکر و سواد رسانه دهم

از طریق دیدن یا شنیدن اخبار اصلی می‌توان به اهداف فرستندۀ پیام، مثلاً یک روزنامه پی برد. صفحات اوّل یک روزنامه (چاپی یا برخط) یا بخش خبر یک شبکه را در یک هفته تعقیب کنید. عنوان (تیتر) و خبر اصلی آن را فهرست و تحلیل کنید:

1- این روزنامه چه نوع روزنامه ای است؟ (سیاسی، اقتصادی، سینمایی، ورزشی یا …)

روزنامه ورزشی می باشد.

2- این روزنامه یا شبکه در طول هفته، بیشتر به چه موضوعاتی پرداخته است؟

بیشتر به موضوعات فوتبال ایران (لیگ برتر ایران و حواشی آن) و کمی فوتبال جهان پرداخته است.

3- هدف صاحبان این رسانه از کار رسانه ای چه می تواند باشد؟

آگاهی افراد علاقه مند به فوتبال، که اخبار فوتبال ایران و جهان را دنبال می کنند. و در برخی از مواقع حاشیه سازی برای برخی از افراد ورزشی و تیم های فوتبال.