جواب صفحه ۸۸ علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۸ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۸ علوم هشتم

خود را بیازمایید

در شکل روبه رو، آمپرسنج عدد ۰/۰۵ آمپر و ولت سنج عدد ۳ ولت را نشان می دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟

image 119

مقاومت برابر است با تقسیم ولتاژ بر جریان = ۳ تقسیم بر ۰/۰۵ = ۶۰ اهم

فعالیت

به وسیلهٔ چند باتری ۱/۵ ولتی لامپ ۳ ولتی و سرپیچ آن، سیم های رابط، کلید و آمپرسنج؛ مدارهای مختلفی را تشکیل دهید که جریان الکتریکی در آنها متفاوت باشد. اثر جریان الکتریکی را بر نور لامپ بررسی کنید.

بستن لامپها در مدار به صورت:

۱- موازی:

جریان الکتریکی و نور لامپ بیشتر می شود.

۲- سری:

نور لامپ کمتر می شود

اگر در مدار باتری ها را به صورت سری ببندیم، ولتاژ بیشتر شده و نور لامپ بیشتر می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه