جواب صفحه ۸۸ علوم پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۸ علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۸ علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات

در مورد تصویرهای زیر و نقش آن ها در فرسایش خاک اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

image 49
جواب صفحه ۸۸ علوم پنجم

تحقیقات جدید نشان می دهد که انسان هم اکنون مهمترین عامل فرسایش خاک های سطحی زمین محسوب می شود و نقش تخریبی آن در این زمینه از نقش عوامل طبیعی بیشتر است. به گزارش آسوشیتدپرس، محقّقان دانشگاه سیراکیوز در مطالعه ای جدید اعلام کردند روند فرسایش خاک های سطحی زمین توسّط انسان هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ برابر سریعتر از همین فرایند به شکل طبیعی است.

اطّلاعات جمع آوری شده از سرتاسر جهان توسّط این محقّقان نشان می دهد که هر سال ۷۵ میلیارد تن از خاک های سطحی زمین دچار فرسایش می شود. یکی از عوامل مهم در فرسایش  خاک، پوشش گیاهی است. درختان جنگلی  مراتع مؤثّرترین عوامل محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند. نباتات زراعی اثر محافظتی کمتری دارند، ولی این امر در نباتات مختلف یکسان نیست. نباتاتی مانند جو و گندم پوشش نسبتاً کافی برای خاک فراهم می کنند. حال در مناطقی که پوشش گیاهان کم بوده و مناطقی که درختان بسیاری توسّط انسان قطع شده است، فرسایش خاک سریعتر است.

فکر کنید

با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟

روش مستقیم (ساختمانی و سازه ای) :

۱) کاهش سرعت آب در سطح دامنه یا شیب آبراهه و افزایش نفوذ آب به داخل خاک.

۲) هدایت آب های اضافی به مجاری مناسب.

۳) سازه های کنترل فرسایش و سیلاب ، سازه های حفاظتی و هدایتی حاشیه رودخانه و سازه های حفاظت بستر آبراهه

روش غیرمستقیم یا پیشگیرانه (مدیریتی) :

۱) کاشت و توسعه گیاهان دارویی و صنعتی

۲) استفاده از انرژی های نو (پاک) برای حفظ مراتع و جنگلها

۳) استفاده از کشاورزی حفاظتی

۴) توجّه و استفاده از دانش بومی

۵) عملیات کنترل فرسایش بادی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه