در این نوشته با جواب صفحه 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عکس و مکث

جواب صفحه 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم
جواب صفحه 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این تصویر در دو زمان متفاوت بازی های کودکان را باهم مقایسه کرده است. شما چه بازی هایی می کردید الان بچه ها چه بازی هایی می کنند. درگذشته بازی ها فیزیکی و چهره به چهره بود، اما اکنون بازی و سرگرمی با موبایل و اینترنت باعث کم تحرکی شده و افراد در فضای مجازی باهم مسابقه می گذارند. در گذشته افراد فعال بوده و امروزه منفعل شده اند. در گذشته افراد با هم بازی می کردند و شاد بودند ولی بچه های امروز سرشان در گوشی است و گوشه نشین هستند.

فعالیت در خانه

دنیای آیندۀ رسانه‌ای، چه مزایا و چالش‌هایی خواهد داشت؟ برای پیشبینی پاسخ این پرسش، می‌توانید از جدول مزایا و چالش‌های آموزش مجازی کمک بگیرید.

مزایا و چالش‌های آموزش مجازی
مزایاچالش‌ها
هزینه‌های آموزش کاهش می‌یابد.ارتباطات اجتماعی  انسانی کم می‌شود.
آموزش همگانی می‌شود.دسترسی به اینترنت و فناوری مشکلاتی دارد.
محدودیت‌های زمانی و مکانی کاهش می‌یابد.دشواری زبانی و فرهنگی وجود دارد.
امکان هه افزایی و تعامل جمعی و گروهی افزایش می‌یابد.امکان ارتباط چهره به چهره با معلم کاهش می‌یابد.
کیفیت و کمیت یادگیری افزایش می‌یابد.امکان انتقال احساسات بی واسطه کاهش می‌یابد.
دسترسی سریع و وسیع به منابع امکان پذیر می‌شود.فردگرایی و تک بعدی شدن بیشتر می‌شود.
 سرریز اطّلاعات، احتمال کاهش عمق آموزش را افزایش می‌دهد.