جواب صفحه ۹۰ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۰ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۰ آزمایشگاه دهم

۱) حجم گاز نوشابه را به طور تقریبی حدس بزنید. اگر شرایط آزمایش را شرایط استاندارد فرض کنیم، با استفاده از جرم به دست آمده، حجم گاز نوشابه را حساب کنید. حجم واقعی گاز نوشابه با حدس شما چه میزان اختلاف داشت؟

معمولا دانش آموزان با توجه به حجم یک نوشابه ۳۰۰ میلی لیتری ، حجم گاز درون نوشابه را کمتر از ۱۰۰ میلی لیتر حدس خواهند زد. با توجه به شرایط متفاوت نگه داری نوشابه های گازدار از محل تولید تا هنگام مصرف ،میزان حجم گاز بدست آمده یکسان نخواهد بود. با این وجود معمولا حجم گاز موجود در نوشابه ها حدود ۳ تا ۵ برابر حجم بطری نوشابه می باشد.

۲)  با استفاده از یک بادکنک و مقداری نمک، حجم تقریبی گاز نوشابه را اندازه گیری کنید.

روش اول اندازه گیری حجم دقیق گاز موجود در نوشابه

مطابق شکل مقداری نمک در یک بادکنک ریخته و بادکنک را به طور افقی به درب یک بطری نوشابه محکم وصل کنید (بادکنک را توسط یک تکه نخ به درب بطری محکم ببندید). سپس بادکنک را به طور عمودی نگه دارید تا نمک وارد نوشابه شود.نوشابه را تکان دهید تا کاملا گاز موجود در آن خارج شود. پس از خروج کامل گاز موجود در نوشابه ،بادکنک را با دقت از درب نوشابه جدا کرده و درب آن را ببندید.با اندازه گیری شعاع بادکنک حجم بادکنک یا بعبارتی حجم گاز قابل اندازه گیری می باشد. البته با قرار دادن بادکنک در یک تشتک پر از آب و اندازه گیری میزان آب بیرون ریخته شده از تشتک نیز می توان حجم گاز موجود در بادکنک را اندازه گیری نمود.

image 4

مطابق شکل می توان با افزودن محلول سدیم کلرید غلیظ توسط بورت به نوشابه و یک لوله رابط و تشتک پر از آب گاز موجود در نوشابه را درون یک بورت جمع آوری و حجم دقیق آن اندازه گیری نمود.

image 5

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه