در این نوشته با جواب صفحه 90 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 90 هدیه چهارم

گفت و گو

* بهترین روز برای دیدار با خویشاوندان

روز جمعه

* یک پیشنهاد برای اینکه بتوانیم به دیدار همه ی آشنایان برویم.

برنامه ریزی کردن و به نوبت به خانه آن ها رفتن.

* کارهای پسندیده ای که در دیدار با خویشاوندان می توانیم انجام دهیم.

احوال پرسی، عیادت، کمک کردن و برطرف کردن مشگلات، استفاده از تجربه ی دیگران

کامل کنید

پیشوایان دین ما به دیدار خویشاوندان (صله رحم) بسیار سفارش کرده اند. در اینجا برخی از سخنان آنها را با هم می خوانیم. کلمات جا افتاده را از گلدان ها پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

خداوند کسانی را که به دیدن خویشاوندان خود می روند و از حال آنها جویا می شوند، دوست دارد و اخلاق آنها را ….نیکو…. می کند.

وقتی به دیدار خویشاوندان می رویم، دل های ما به هم نزدیک و قهرها به ….دوستی…. تبدیل می شود. صله ی رحم، انسان را شاداب می کند و به او ….آرامش…. می دهد.

رفت و آمد با خویشاوندان موجب زیاد شدن ….عمر…. و ….سلامتی…. جسم می شود.

image 43

به نظر شما صله ی رحم چه فایده هایی دارد؟

ایجاد شادی و نشاط بین خویشاوندان، جویا شدن از احوالات هم، کمک به یکدیگر در صورت نیاز

برچسب شده در: