در این نوشته با جواب صفحه 91 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 91 تفکر و سبک زندگی هفتم

معیارهای خود در انتخاب یک دوست بنویسید. تعدادی از آنها را در کلاس برای دیگران بخوانید.

با اخلاق بودن – مؤدب بودن – صادق بودن – متواضع بودن و …

احمد و خانواده اش چند روزی است که از تهران به زنجان مهاجرت کرده اند. پدر احمد کارمند اداره محیط زیست است. احمد به تازگی در یک مدرسه ثبت نام کرده است. برای او همه چیز جدید است. دوستان او همگی در تهران بوده اند. در این مدرسه او کسی را نمی شناسد و احساس تنهایی می کند. احمد تصمیم گرفته است که برای خود دوستانی انتخاب کند. احمد را در انتخاب دوست راهنمایی کنید.

چگونه با همکلاسی های جدید ارتباط برقرار کند؟

با آن ها در مورد مباحث درسی صحبت شوند- احوالپرسی کند با همکلاسی ها ؛ او می تواند در ادامه پرسیدن سوالاتی مثل آیا یک مداد اضافی داری به من قرض بدهی؟ ، قبلا در کدام مدرسه درس می‌خواندی؟ و سوالاتی در حوضه درس هایشان بپرسد تا گفت و گو را با افراد دیگر در کلاس آغاز کند. با کسی که از او خوشش می آید دوستش شود وقت بیشتری را بگذراند، یا حتی می تواند با کسی که در خودش فرو رفته و تنها می باشد صحبت کند و به دنبال علایق مشترک خود با دوست جدیدش باشد.

نظرات خود را دربارۀ معنای دو بیت زیر بیان کنید.

– دشمن دانا بلندت می کند        بر زمینت می زند نادان دوست

– وقتی دشمن شما فردی خردمند و دانا می باشد شما هم تلاش می کنید مانند او شوید تا پیش او شکست نخورید اما دوست نادان ما رو هم نادان میکند چون اخلاق و رفتارش از سر نادانی است .

– تو اول بگو با کیان زیستی        پس آنگه بگویم که تو کیستی

– تو اول بگو که با چه کسانی دوست هستی و زندگی می‌کنی آنگاه من می‌گویم که تو چه جور انسانی هستی.