جواب صفحه ۹۱ علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۱ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۱ علوم هشتم

فعالیت

آهن ربای تیغه ای را همانند شکل به وسیلهٔ نخی بیاویزید و سپس قطب های آهن ربای دیگری را به قطب های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهدهٔ خود را برای حالت هایی که قطب های همنام و غیر همنام آهن ربا به هم نزدیک می شوند، بیان کنید.

image 121

قطب های همنام یکدیگر را دفع می کنند و قطب های غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند.

فعالیت

همانند شکل روبه رو یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن ربا نزدیک کنید تا به آهن ربا بچسبد.میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن ربا، میخ اول را جذب کرده است؟ میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟

image 122

میدان مغناطیسی باعث جذب میخ اول می شود – میخ اول آهنربا شده و میخ دوم را جذب می کند.

اگر به آرامی میخ اول را از آهنربا جدا کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا میخ های دیگر سر جای خود باقی می مانند یا اینکه از میخ اول جدا می شوند؟

با جدا شدن میخ اول از آهنربا، میخ اول خاصیت آهنربایی خود را از دست داده و میخ های دیگر از میخ اول جدا می شوند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه