در این نوشته با جواب صفحه 92 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 تفکر و سبک زندگی هفتم

چه عواملی باعث بروز اختلاف در بین افراد می شود؟

اختلاف سلیقه، اختلاف فرهنگ، اختلاف دیدگاه در امور مختلف، تفاوت در سطح درک و فهم

خصوصیات افرادی را که ترجیح می دهند، اختلافات خود را با دیگران از طریق گفت و گو حل کنند، در جدول زیر بنویسید .

١- اهل منطق و گفت و گو هستند.

2- عادل و با انصاف هستند.

3- برای آبروی خود ارزش قائلند.

4- در مورد عواقب کارها فکر می کنند.