در این نوشته با جواب صفحه 92 عربی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 عربی هفتم

1. مَن أَوَّلُ نَبیٍّ عَمِلَ فی مَرکَزِ الْحُکومَهِ؟

اولین پیامبری که در مرکز حکومت کار کرد چه کسی بود؟

 سَیِّدُنا یوسُفُ .

– سرور ما یوسف.

2.  ما هیَ السّورَهُ الَّتی بِاسْمِ فاکِهَهٍ؟

سوره ای به نام میوه چیست؟

– سورَهُ «التّین».

– سوره تین.

3. لَقَبُ أَیِّ نَبیٍّ «ذَبیحُ اللّٰهِ»؟

لقب کدام پیامبر “ذبیح الله” است؟

– نَبیُّ اللّٰهِ إسماعیلُ (ع)

– پیامبر خدا اسماعیل علیه السلام

برچسب شده در: