در این نوشته با جواب صفحه 92 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 علوم دوم

جواب آزمایش کنید صفحه 92 علوم دوم

1- دو ظرف مانند هم بردارید و در هر کدام ۱۰ دانه نخودچی بریزید.

2- در یکی از ظرف ها ۱۰ قطره آب اضافه کنید.

3- درِ هر دو ظرف را محکم ببندید.

4- هر دو ظرف را به مدت یک هفته در یک جا نگه داری کنید.

5- پیش بینی می کنید بعد از یک هفته چه اتفاقی برای نخودچیها بیفتد؟

نخودچی‌های درون ظرف مرطوب بعد از یک هفته تغییر رنگ می‌دهند و بوی بدی می‌گیرند. اگر جای آن‌ها گرم و تاریک باشد، کپک هم می‌زنند.

6- در طول هفته هر روز نخودچی ها را مشاهده کرده و یادداشت برداری کنید.

7- نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

بعد از یک هفته در لیوانی که در آن 10 قطره آب اضافه کرده‌ایم را باز می‌کنیم، نخودچی‌ها نرم شده‌اند و با اشاره دست له خواهند شد. در حالی که نخودچی‌های لیوان خشک هیچ تغییری نکرده است.

جواب پیش بینی کنید صفحه 92 علوم دوم

پیش بینی می کنید آب بر روی هر یک از مواد (کاغذ، بیسکویت، گچ، شکر، آرد) چه اثری دارد؟

برای بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی خود، آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

در کاغذ، بیسکویت، شکر باعث نرم شدن و یا باز شدن این مواد می شود ولی در گچ و آرد باعث سفت شدن این مواد می شود.

جواب کار در منزل صفحه 92 علوم دوم

1- یک ماده ی خوراکی انتخاب کنید و اثر آب را بر آن آزمایش کنید و نتیجه ی آزمایش خود را به کلاس گزارش دهید.

پس از بررسی اثر آب بر روی بیسکویت مشاهده می شود که آب باعث حل شدن بیسکویت می شود.

2- یک مقوا مثل جعبه ی شیرینی یا …. بردارید. آن را به قطعه های مساوی ببرید و هر قطعه را در جاهای مختلف خانه (حمام، آشپزخانه، زیر زمین، حیاط، کنار باغچه و ….) به مدت یک هفته قرار دهید و نتیجه را گزارش دهید.

در محیط هایی که رطوبت دارد مقوا حالت خود را از دست می دهد و شُل می شود.

برچسب شده در: