در این نوشته با جواب صفحه 92 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 علوم نهم

جواب آزمایش کنید صفحه 92 علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (2)

وسایل و مواد لازم: بطری شیشه ای، درپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب

روش اجرا:

1. پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را بیان کنید.

استدلال و پیش بینی مربوط به دانش آموز می باشد (رویکرد P.O.E)

2. اکنون آزمایش کنید. مطابق شکل الف به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی می افتد؟ به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

آب در قیف جمع می شود و با سرعت کمی به درون بطری شیشه ای می ریزد زیرا فشار هوای درون بطری در مقابل ورود آب از خود مقاومت نشان می دهد.

3. اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دو سوراخه استفاده کنیم )شکل ب)، پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد.

مانند قسمت الف پیش بینی بر عهده دانش آموز می باشد.

4. آزمایش را به کمک درپوش دوسوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

این بار آب به راحتی و با سرعت وارد بطری می شود زیرا هوای موجود در بطری این بار از سوراخ دوم خارج می شود.

جواب فکر کنید صفحه 92 علوم نهم

با توجه به شکل های زیر سریع ترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آب پر شده، کدام است؟

دانش آموزی می گوید سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است (شکل زیر). شما چه فکر می کنید؟

برای بررسی درستی پاسخ های خود، تمامی حالت های ذکر شده را آزمایش کنید.

جواب صفحه 92 علوم نهم
جواب صفحه 92 علوم نهم

قسمت اول: فشردن (شکل پ) – زیرا علاوه بر فشار هوا، فشار دست هم روی بطری کار انجام می دهد و فشار بیشتری ایجاد می کند. (نیرو و شتاب رابطه مستقیم دارند یعنی نیرو بیشتر شتاب گرفتن بیشتر خروج آب می شود)

قسمت دوم: خیر اگر بطری آب کاملا پر نباشد فرقی نمی کند زیرا اگر سوراخی هم ایجاد کنیم فشار هوای درون بطری و هوا یکسان است بنابراین تفاوتی در سرعت خروج آب ایجاد نمی کند ولی آب بصورت منظم تری خارج می شود.

نکته در مورد قسمت دوم: اگر آب درون بطری کاملا پر باشد (بدون هوا) آنگاه سوراخی ایجاد کنیم فشار هوا به فشار آب افزوده شده و آب کمی زودتر خارج می شود.

برچسب شده در: