در این نوشته با جواب صفحه 93 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 93 تفکر و سبک زندگی هفتم

تصور کنید فردی وسیله ای یا پولی را از شما قرض گرفته است و آن را پس نمی دهد. شما چگونه می توانید اختلاف خود را با این فرد حل کنید؛ بدون آنکه با او زد و خورد یا دعوا کنید؟

باید اختلاف خود را از طریق بحث و گفت و گوو به روش عقلانی حل کنیم در غیر این صورت می توان از یک شخص بی طرف خواست که میان ما قضاوت کند هم چنین می توان از طریق مراجعه به قانون (دادگاه و ..) موضوع را پیگیری کرد.

رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای می فرمایند: «در محیط اجتماعی (ما)، عده ای پرخاشگری های بی مورد می کنند».

به نظر شما علت پرخاشگری، بی صبری و یا نابردباری در میان بعضی از ما چیست؟

پایین بودن سطح تحمل افزاد-حقوق یکدیگر را نادیده گرفتن پایبند نبودن به دین و اخلاق و قانون