جواب صفحه ۹۳ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۳ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۳ ریاضی نهم

کار در کلاس

مجموعه جواب نامعادله‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

image 73

تمرین

۱- در جاهای خالی نمادهای > یا < را جایگزین کنید.

image 74

۲- علامت عددهای حقیقی c،b،a را طوری تعیین کنید که نابرابری‌های زیر برقرار باشد:

image 75

۳- مجموعه جواب نامعادله‌های زیر را به دست آورید.

image 76
image 77

۶- عبارت‌های کلامی زیر را به زبان ریاضی بنویسید.

image 78

۷- دو نفر با وزن‌های ۸۵ و ۶۵ کیلوگرم به جنگلی رفتند. آنها در این جنگل به منابع غذایی دسترسی ندارند. برای همین همراه خود مواد غذایی‌ای برده‌اند که ۴۵۰۰ کیلوکالری انرژی دارد. اگر فرض کنیم هر انسان روزانه حداقل به اندازهٔ سه برابر وزن خود انرژی نیاز دارد، آنها حداکثر چند روز می‌توانند با مواد غذایی خود در جنگل دوام بیاورند؟

وزن هر دو نفر با هم برابر ۱۵۰ کیلوگرم است و لذا هر روز حداقل به اندازۀ ۴۵۰ کیلوکالری انرژی نیاز دارند. اگر فرض کنید n روز در جنگل دوام بیاورند در این مدت حداقل به ۴۵۰n کیلو کالری انرژی نیاز دارند. بنابراین؛

image 79

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه