جواب صفحه ۹۳ پیام های آسمانی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۳ پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۳ پیام های آسمانی هفتم

فعالیت کلاسی

با توجه به آیات ذیل که ویژگی های مؤمنان را ذکر کرده است، بگویید هر آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد.

الف) سوره مبارکه حشر آیه ۹           (کمک کردن به پیر مرد)

ب) سوره مبارکه آل عمران آیه ۹۲     (دادن گردنبند ارزشمند به پیر مرد) 

ج) سوره مبارکه نمل آیه ۸۹             (بازگشت گردنبند به حضرت زهرا)

image 54

خودت را امتحان کن

۱. چرا حضرت زهرا سلام اللّه علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟

بنا بر فرموده ی حضرت علی ایشان (حضرت فاطمه) برای خودش چیزی از من نخواست. مبادا من نتوانم آن رافراهم کنم و شرمنده شوم .

٢. دلیل ازدواج حضرت زهرا سلام اللّه علیها با امیرالمؤمنین، با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت، چه بود؟

حضرت فاطمه (س) ایمان را به ثروت برتری داد .

٣. پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه سلام اللّه علیها را بنویسید.

الف) حیا و عفت

ب) علاقه شدید به پیامبر

ج) حضور در صحنه ی اجتماع

د) ساده زیستی

و) ایثار و بخشندگی

هـ) اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها