جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ فارسی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ فارسی چهارم

درست و نادرست

۱ نامه از جبهه ی جنوب آمده بود.

 درست

۲ مادر از شدّت ناراحتی به گریه افتاد.

 نادرست

درک مطلب

۱ در بیت زیر منظور از «قطره» چیست؟

«یک قطره از دل من        بر روی دفتر افتاد»

 اشک

۲ چه خبری در نامه باعث خنده ی مادر شد؟

 این خبر که قرار هست به زودی برگردیم.

۳ داستان از زبان چه کسی بیان شده است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟

 از زبان پسر خانواده – با توجه به عکس پس زمینه شعر

۴ منظور شاعر از اینکه میگوید «باران پشت شیشه      آرام و بی صدا ماند» چیست؟

 باران هم بی صدا شده بود مثل این که آن هم می خواست نامه ات را گوش بدهد

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه