در این نوشته با جواب صفحه 96 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 علوم چهارم

گفت و گو

اطّلاعات جدول زیر را بخوانید.

جواب صفحه 96 علوم چهارم
جواب صفحه 96 علوم چهارم

اکنون درباره ی اثر این جانوران بر بوته ی گل سرخ گفت و گو کنید.

کرم خاکی با حرکت‌های خود سوراخ‌هایی در خاک ایجاد می‌کند و آن را جا به جا می‌کند. این کار باعث نفوذ هوا به داخل خاک شده و برای گیاه مفید است. شته با خوردن گیاه باعث پژمرده شدن آن می‌شود. کفشدوزک شته را که برای گیاه مضر است می‌خورد. مورچه دانه‌ی گیاه را می‌خورد و آن را از بین می‌برد. عنکبوت حشراتی را که برای گیاه مضر هستند شکار می‌کند.

فکر کنید

برای حفاظت از بوته ی گل سرخ، چه راه هایی پیشنهاد می دهید؟

گل را سم پاشی کنیم تا شته آن از بین برود. هر چند وقت یکبار خاک باغچه را زیر و رو کنیم، کرم‌های خاکی، عنکبوت و کفشدوزک را از باغچه خارج نکنیم و برای تقویت بوته گیاه به آن کود بدهیم

برچسب شده در: