در این نوشته با جواب صفحه 96 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 فارسی دوم

درست یا نادرست

1- سفره ی هفت سین را روز سیزده به در می چینیم.

نادرست

2- تحویل سال وقتی است که سال نو شروع می شود.

درست

3- مردم ایران در جشن نیکوکاری شرکت می کنند.

درست

4- نخستین روز سال را نوروز می نامند و هر سال ما آن را جشن می گیریم.

درست

گوش کن و بگو

1- اوّلین روزِ سالِ نو در کشور ما چه روزی است؟

روز اول فروردین

2- چرا به سفره ی تحویلِ سالِ نو هفت سین می گویند؟

زیرا هفت چیز مختلف در سفره می گذاریم که با حرف س (سین) شروع می شوند.

3- شما بر سر سفره ی هفت سین چه چیزهایی می گذارید؟

قرآن، آینه، شمع روشن، سیب، سرکه، سمنو، سماق، سیر، سبزه، سنجد، سنبل (گل) و ماهی قرمز در تنگ آب

4- نوروز چه روزی است؟

نخستین روز سال را نوروز می‌نامند.

برچسب شده در: