در این نوشته با جواب صفحه 97 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 97 روان شناسی یازدهم

عبارت زیر را بخوانید و بگویید حافظه کوتاه مدت با حافظه کاری چه فرقی دارد؟ از آنجا که شکل گیری حافظه کاری، علاوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطلاعات، برخلاف حافظه کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد؛ چرا؟

حافظه کوتاه مدت شامل تمام داده های مربوط به تکالیف شناختی می شود و هر چقدر با تمرینات، محاسبات، شنیدن و تصویرسازی ذهنی اطلاعات حافظه کوتاه مدت را فعال تر کنیم، حافظه کاری موثرتر عمل می کند و ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطلاعات افزایش می یابد.