جواب صفحه ۹۷ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۷ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۷ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- اگر طول ضلع یک مربع را با x و محیط آن را با y شان دهیم، چه رابطه‌ای بین x و y هست؟

image 81

۲- اگر طول ضلع یک مربع را با x و مساحت مربع را با y نشان دهیم، بین x و y چه رابطه‌ای هست؟ پس از کامل کردن جدول زیر، هر نقطه را روی نمودار پیدا کنید.

image 82

آیا این نقطه‌ها هم روی یک خط راست قرار گرفتند؟ خیر، نقطه‌ها روی یک خط راست نیستند. روی یک منحنی قرار دارند.

فعالیت

۱- معادلهٔ x+y=10 چند پاسخ دارد؟ پنج پاسخ آن را به صورت زیر بنویسید:

image 83

توضیح دهید چگونه پاسخ‌های مختلف این معادله را می‌توان پیدا کرد؟ با جایگزین کردن یک عدد حقیقی دلخواه به جای x می‌توان y را محاسبه کرد.

آیا تساوی برای x=2 و y=5 برقرار است؟ خیر، به ازای x=2 مقدار y=8 به دست می‌آید.

توضیح دهید چرا این تساوی معادله است و اتحاد نیست؟ اتحاد به ازای همۀ مقادیر متغیرها برقرار است. این تساوی فقط به ازای مقادیر خاصی از متغیرهای x و y برقرار است و بنابراین معادله است نه اتحاد.

۲- در شکل زیر نمودار یک خط داده شده است. جدول زیر را با توجه به نمودار خط کامل کنید.

image 84

۳- پنج جواب برای هر یک از معادله‌های زیر بنویسید.

image 85

توضیح دهید که پیداکردن جواب در معادلهٔ سمت راست ساده‌تر و سریع‌تر است یا در معادله سمت چپ؟

در معادلۀ سمت راست راحت تر است، چون متغیر y در یک طرف معادله قرار دارد و با انتخاب مقدار x، مقدار y به راحتی به دست می‌آید. در معادله سمت چپ، پس از انتخاب مقدار دلخواهی برای x یا y باید کمی محاسبات جبری انجام داد تا مقدار مجهول را پیدا کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه