جواب صفحه ۹۷ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۷ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۷ ریاضی پنجم

کار در کلاس

۱- ابتدا ردیف بالای جدول را کامل کنید و سپس حاصل تفریق‌ها را به دست آورید.

image 69

۲- تفریق‌های زیر اشتباه انجام شده‌اند. اشکال هریک را بنویسید. شما برای اینکه دچار اشتباه نشوید، چه می‌کنید؟
رقم‌های هم مرتبه را زیر هم نوشته و در عدد ۲/۳۵ که یک رقم اعشار کم دار باید به جای آن صفر قرار دهیم (۲/۳۵۰) تا اشتباه نکنیم.

image 71

۳- در جاهای خالی سه عدد متفاوت قرار دهید؛ طوری که عبارت درست باشد.

۱=۰/۲+۰/۳+۰/۵

تمرین

۱- جاهای خالی را پر کنید.

image 72

۲- کار همه‌ی ماشین‌های زیر ۱/۹- به یک نزدیک است یا به ۲؟ ۲ حدس می‌زنید حاصل نهایی چند است؟ ۹/۶ پاسخ دقیق را به دست آورید.

image 73

۳- در جدول‌های زیر، هر خانه‌ی بالایی، حاصل جمع دو خانه‌ی زیر آن است. جدول‌ها را کامل کنید.

image 74

۴- گروه تلاش و امید مسابقه‌ی شنا دارند. هر عضو گروه باید ۱۰ متر شنا کند. هر گروهی که در مجموع، در زمان کمتری این مسافت را شنا کند، برنده است. کدام گروه مسابقه را برده است؟ با چه اختلاف زمانی؟ (واحد زمان: ثانیه)

مجموع زمان‌هانفر چهارمنفر سومنفر دومنفر اوّلگروه
۵۷/۷۵۲۰/۰۳۱۱/۱۸۱۴/۰۹۱۲/۴۵تلاش
۵۶/۲۳۱۸/۵۱۲/۳۶۱۰/۲۱۵/۱۷امید

گروه امید برنده است.

image 75

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه