جواب صفحه ۹۸ ریاضی ششم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۸ ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

۱- سال گذشته آموختید که محیط دایره چگونه به دست می‌آید.

image 412

عدد پی × شعاع × ۲ = عدد پی × قطر = محیط دایره
عدد پی × شعاع = نصف محیط دایره

در کلاس چهارم با جابه‌جایی قسمتی از سطح متوازی الاضلاع، این شکل را به مستطیل تبدیل کردیم تا مساحت متوازی الاضلاع را به کمک مساحت مستطیل (طول × عرض) به دست آوریم.

image 415

ارتفاع × قاعده مساحت متوازی‌الاضلاع

اکنون می‌خواهیم سطح دایره را نیز به یکی از شکل‌هایی که مساحت آن را می‌دانیم تبدیل کنیم تا مساحت دایره را بیابیم. شما چه پیشنهادی دارید؟

۲- دایره‌ای را نصف کنید. از روی چند شعاع تا لبه‌ی دایره برش بزنید. دو نیم دایره را مانند شکل زیر کنار هم بگذارید. این شکل شبیه چه شکل هندسی است؟ حالا برش‌ها را بیشتر کنید.

قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی الاضلاع

جواب صفحه 98 ریاضی ششم

عرض × طول = مساحت مستطیل
شعاع × نصف محیط دایره = مساحت دایره
عدد پی × شعاع × شعاع =

image 413

مساحت دایره برابر است با شعاع × شعاع × شعاع × عدد پی

جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ ریاضی ششم

۱- مساحت این دایره را به کمک فعّالیت بالا به دست آورید.

image 416

سانتی‌مترمربّع ۱۲/۵۶ =۲×۲×۳/۱۴= مساحت دایره

مساحت تقریبی آن را با شمردن مربّع‌ها پیدا کنید.

سانتی متر مربّع 12 = مساحت تقریبی

با کوچک کردن مربّع‌ها، اندازه‌ی دقیق‌تری از مساحت دایره به دست می‌آید.

۲- مساحت دایره‌ی زیر تقریباً چند برابر مساحت مربّع است؟

image 417

۱۰۰=۱۰×۱۰= مساحت مربّع
۳۱۴=۱۰×۱۰×۳/۱۴= مساحت دایره

image 418

۳- اجسامی مثل لیوان، بشقاب و… را که سطح دایره‌ای دارند به کلاس بیاورید. با مداد کف آن را روی کاغذ بکشید و مساحت تقریبی آن را با اندازه گیری به دست آورید و جدول زیر را به کمک هم کلاسی‌هایتان کامل کنید. کدام قسمت دایره را اندازه می‌گیرید؟ (عدد پی را ۳ در نظر بگیرید)

جسمبشقابلیوانفلاکسسکه
شعاع۱۰۳۶۱۱
مساحت۳۰۰۲۷۱۰۸۳۶۳
واحد مساحتسانتی‌متر مربعسانتی‌متر مربعسانتی‌متر مربعمیلی‌متر مربع

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها