در این نوشته با جواب صفحه 98 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 98 فارسی دوم

پیدا کن و بگو

1- درس را بخوان و کلمه هایی را که با «سـ» شروع می شوند، پیدا کن.

سنجد، سیر، سیب، ساختن، سال، سرسبزی، سفره، سرکه، سمنو

2- در درس کلمه هایی را که یکی از نشانه های «ﻋ ﻌ ﻊ ع» دارند، پیدا کن.

طبیعت، عید، اعضا، دعا، اعضا، شمع ها، شروع، بعضی، عیدی، باعث

فکر کن و بگو

1- درباره ی جشن نیکوکاری چه می دانی؟

جشنی که قبل از سال نو برگزار می شود، در این جشن به نیازمندان کمک می کنیم تا آنها هم سال نو را با خوشحالی شروع کنند.

2- تو در برگزاری جشنِ نوروز، چگونه به بزرگ ترها کمک می کنی؟

بله من در خانه تکانی پیش از عید نوروز کمک می کنم، در چیدن سفره ی هفت سین همکاری می کنم و زمانی که مهمان ها برای عید دیدنی به خانه ی ما آمدند با آن ها با مهربانی برخورد کرده و به پدر و مادرم در پذیرایی به آن ها کمک می کنم.

برچسب شده در: