جواب صفحه ۹۸ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۸ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۸ فارسی هشتم

گفت و گو

۱- پس از مشورت و گفت وگو با اعضای گروه دربارە «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.
۲- دربارۀ راه های تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و… گفت وگو کنید.

دانشجویی در کلاس خوابش می‌برد. استاد یکی از مسئله‌های حل نشده را برای آشنایی دانشجویان بر تابلوی کلاس می‌نویسد. استاد و دانشجویان پس از زنگ از کلاس خارج می‌شوند. دانشجوی مورد نظر از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که کسی در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مسئله‌ای مطرح شده است. فکر می‌کند که تمرین و فعالیت در منزل است. تند تند آن را یادداشت می‌کند و به منزل می‌رود. جلسه بعد از استاد می‌پرسد که تکالیف را تحویل نمی‌گیرید. استاد با تعجب می‌پرسد کدام تکالیف؟ می‌گوید همانی که جلسه پیش بر تابلو نوشته بودید. استاد دوباره می‌پرسد مگر شما آن را حل کردید؟ دانشجو می‌گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می‌کنند.
به نظر شما اگر خودباوری و اعتماد به نفس این دانشجو نبود تمرینی به این دشواری حل می‌شد؟

فعالیت های نوشتاری

۱-در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی ـ وصفی) بیابید و بنویسید.

ترکیب وصفی: واقعه عظیم – روحیه جوانمردی

ترکیب اضافی: ادبیات انقلاب – وحدت کلمه

۲- مفرد واژه های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.

عوامل : عامل       عاملان

آثار : اثر                  اثرها

فضایل : فضیلت      فضیلت ها
مفاهیم : مفهوم       مفهوم ها  

افکار : فکر               فکرها

علما : عالم               عالمان

۳-در هر یک از گروه های اسمی زیر، وابسته ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.


        نخستین عامل مهم                       صبح صادق

        یک اثر ادبی                             این انقلاب امید بخش
       همان ملّت غیور

image 247

۴-از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

سبب تاریکی دل شدن : ضعیف شدن ایمان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه